Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10790/5170

Maunakea: He Hōʻailona o ke kaiāulu Hawaiʻi hou

File Size Format  
Hoopai_hilo.hawaii_1418O_10173.pdf 575.82 kB Adobe PDF View/Open

Item Summary

Title:Maunakea: He Hōʻailona o ke kaiāulu Hawaiʻi hou
Maunakea: A symbol of an emerging Hawaiian community
Authors:Hoopai, HololapakaʻenaʻenaoKona
Contributors:Wilson, William H. (advisor)
Hawaiian Language and Literature (department)
Keywords:American studies
History
Astronomy
Maunakea
Millennials
Date Issued:Aug 2019
Abstract:Ma ka lā 24 o Iune, 2015, ua ʻākoakoa ma ʻō aku o 500 kānaka ma Hale Pōhaku ma Maunakea e kūʻē i ke kūkulu ʻia o ka Thirty Meter Telescope, ka hale kilo hōkū ʻoi kelakela o kona ʻano ma ka honua nei. Ma kaʻu piʻi pū ʻana ma Maunakea, ua ʻike wau i nā helehelena kamaʻāina o koʻu hanauna, ʻo ka haunauna millennial hoʻi, a ua lohe wau i ka ʻōlelo Hawaiʻi i hoʻopuka wale ʻia ma waena o ka poʻe. ʻO kēia pepa nei, he kālailaina i nā kumu nui o ke kūʻē ma Maunakea ma ia lā a me kona mau hiʻohiʻona kūikawā ʻo ke komo nui o ka hanauna millennial a me ka laulaha o ka ʻōlelo Hawaiʻi. Hoʻākāka wau i ʻekolu kumu ʻo ia hoʻi ka: 1. Pōʻaiapili – ʻo ia ka moʻolelo o ka hoʻolilo ʻāina Hawaiʻi, ka hoʻoholomua nohona Hawaiʻi, a me ka papahana hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi; 2. Pāpaho – ʻo ia ke kahua ʻenehana o kēia au i kūkulu i nā alahele hou no ka hoʻokaʻaʻike; a me ka 3. Poʻe – ʻo ia ka hanauna hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi ma loko o ka hanauna millennial, ka ikehu e hoʻoholomua ana i ko kākou kaiāulu. Hāpai pū wau i nā kaʻakālai hou e hoʻākea i ka hana o ke Keʻena Kuleana Hawaiʻi ma ke aupuni o Hawaiʻi a me kekahi ʻōnaehana mālama ʻāina hou no Maunakea.
Pages/Duration:79 pages
URI:http://hdl.handle.net/10790/5170
Rights:All UHH dissertations and theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission from the copyright owner.
Appears in Collections: Hawaiian Language and Literature


Please email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.

Items in UH System Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.