No Nā Akua Hula: He Kālailaina o nā Mele Pule i Pili iā Kapo lāua ʻo Laka

Date
2023-05
Authors
Guerrero, Alexander Kāwika
Contributor
Advisor
Silva, Glenn P.
Department
Hawaiian Language and Literature
Instructor
Depositor
Speaker
Researcher
Consultant
Interviewer
Annotator
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Volume
Number/Issue
Starting Page
Ending Page
Alternative Title
The Gods of Hula: An Analysis of the Prayers Associated with Kapo and Laka
Abstract
ʻO ka hoʻomana Hawaiʻi kahiko kekahi o nā ʻaoʻao pōhihihi loa o ka moʻomeheu kahiko i ko kēia au. I loko naʻe o ia pōhihihi, ke nui aʻe nei nō ka ʻiʻini o ka poʻe e hoʻomāhuahua i ka maopopo no ka hoʻomana ʻana o nā kūpuna. Pēlā i ʻimi ai kēia pepa i ka hoʻākāka, hoʻākea, a hoʻohohonu ʻana i ka maopopo no ka hoʻomana ʻana a nā kūpuna Hawaiʻi kahiko i nā akua me ke kālele ma luna o ka ʻike ma nā mele pule no nā akua nui o ka hula, no Kapo lāua ʻo Laka. Aia ma ka noiʻina nei ka hoʻākāka ʻana i ka pōʻaiapili o ia mau mele pule i ka hoʻomana Hawaiʻi kahiko, ka wehewehena o nā kūmole no laila mai nā mele i kālailai ʻia, ka hāpana he 107 mau mele i hōʻike ʻia nā hua ʻōlelo kope kumu a me ka mea hōʻano hou ʻia, a me ke kālailaina o nā hiʻohiʻona o ʻewalu māhele nui o nā mele me ke kālele ma luna o nā lauana inoa, haʻiʻano, kino lau, ʻula, a me ke noi.
Description
Keywords
Religion, Language, Literature, hoʻomana, hula, Kapo, Laka, mele, pule
Citation
Extent
Format
Geographic Location
Time Period
Related To
Table of Contents
Rights
All UHH dissertations and theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission from the copyright owner.
Rights Holder
Local Contexts
Email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.