HE NOIʻINA KĀLAILEO I KA LOAʻA A ME KA PŌʻAIAPILI O KA SIUĀ A ME KA WOELA KUʻI I LOKO O KA ʻŌLELO WAHA A KA MĀNALEO HAWAIʻI

Date

2024-05

Contributor

Instructor

Depositor

Speaker

Researcher

Consultant

Interviewer

Narrator

Transcriber

Annotator

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Volume

Number/Issue

Starting Page

Ending Page

Alternative Title

Abstract

Hōʻuluʻulu NoiʻinaHe kālailaina kēia pepa o ʻelua kumuhana pili woela Hawaiʻi i loko o ka ʻōlelo waha mānaleo Hawaiʻi, ʻo ia hoʻi, ka loaʻa, kahi e waiho ai, a me ka pōʻaiapili o ka siuā, a me ke ʻano o ka woela kuʻi; kona lōʻihi a pinepine hoʻi o ka ʻōʻili ʻana. ʻOiai ʻaʻole i hana mua ʻia he kālailaina kālaileo e wehewehe ana i ia mau hiʻohiʻona o ka ʻōlelo Hawaiʻi, no laila i kākau ʻia ai kēia pepa i kumuwaiwai i ʻoi iki aʻe ka piha o kā kākou ipu ʻo ka ʻike no ka puana o ka mānaleo Hawaiʻi walewaha. ʻO kekahi hoʻohana ʻia ʻana o kēia noiʻina, he hiki ke aʻo ʻia nā haumāna hou i nā au iki o ka puana ʻōlelo Hawaiʻi. A no ia kumu, ʻo ka ʻōlelo waha mānaleo Hawaiʻi a ʻekolu mānaleo kekahi kūmole nui loa o kēia noiʻina, i loaʻa hoʻi he kumu hoʻohālikelike maikaʻi ma kēia hana hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi. Ma kēia kālailaina, ʻike ʻia he mau ʻikepili e hōʻoiaʻiʻo ana i ka loaʻa o ka siuā ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, a me kona ʻano he woela kau waena i loko o kekahi mau pōʻaiapili puana, keu hoʻi ma mua o nā koneka lehelehe pili. Ma ka ʻaoʻao o ka woela kuʻi, ke hiki ma ia pōʻaiapili, ua ʻike ʻia nō he makemake ko ka mānaleo e hoʻokuʻi i nā woela like ma waena o ʻelua hua ʻōlelo. He lōʻihi aʻe nō ka woela kuʻi i kona hoa woela maʻamau, koe paha ma kekahi o nā māka pilina ʻōlelo. Wehewehe ʻia nā au iki me nā au nui o ka ʻike e pili ana i kēia mau kumuhana noiʻi ma kēia pepa, a pēia pū nā kiʻina noiʻi i loaʻa mai ai ia ʻike.

Description

Keywords

Linguistics

Citation

Extent

66 pages

Format

Geographic Location

Time Period

Related To

Related To (URI)

Table of Contents

Rights

All UHH dissertations and theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission from the copyright owner.

Rights Holder

Local Contexts

Email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.